Bij ons kan je telefonisch een afspraak maken. Indien je een afspraak zou willen verplaatsen of annuleren hebben we ook graag dat je dat even telefonisch doet. Er kunnen geen berichten op ons antwoordapparaat achtergelaten worden. Je kan ons op maandag, dinsdag en woensdag bereiken van 9u tot 12u en van 14u tot 18u. Op vrijdag enkel van 9u tot 12u.

Gelieve ten laatste 48u op voorhand telefonisch te verwittigen indien je een afspraak niet kan nakomen. Bij laattijdig of niet verwittigen kan er een verzuimvergoeding aangerekend worden.

De tandartsen in deze praktijk zijn partieel geconventioneerd. De meeste behandelingen worden echter aan conventietarief uitgevoerd. Hierbij worden de tarieven gebruikt die het ziekenfonds ons voorstelt. Voor sommige behandelingen of materialen is een extra kost onvermijdelijk; dit wordt in de mate van het mogelijke op voorhand meegedeeld.

De derdebetalersregeling wordt, voor zover mogelijk, voor iedereen toegepast.
De derdebetalersregeling houdt in dat je als patiënt enkel je remgeld dient te betalen. De rest wordt door ons rechtstreeks met je ziekenfonds geregeld.

Bij uitgebreide behandelingen wordt er met een voorschot gewerkt. Dit voorschot kan tot 50% van de totaalprijs bedragen.