Bij ons kan je telefonisch een afspraak maken. Indien je een afspraak zou willen verplaatsen of annuleren hebben we graag dat je dat even telefonisch doet. Er kunnen geen berichten op ons antwoordapparaat achtergelaten worden. Je kan ons elke werkdag bereiken van 9u tot 12u30 en van 14u tot 18 behalve op donderdag.

Afspraak annuleren?

Gelieve ten laatste 48u op voorhand telefonisch te verwittigen indien je een afspraak niet kan nakomen. Bij laattijdig of niet verwittigen kan er een verzuimvergoeding aangerekend worden.

Geconventioneerd

De tandartsen in deze praktijk zijn geconventioneerd. Dat wil zeggen dat wij de tarieven gebruiken die het ziekenfonds ons voorstelt. Er worden dus geen extra supplementen aangerekend.

Tarieven

De derdebetalersregeling wordt toegepast voor:

  • Kinderen jonger dan 18 jaar
  • Volwassenen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming
  • Chronisch zieke mensen

Een derdebetalersregeling houdt in dat je als patiënt enkel je remgeld dient te betalen. De rest wordt door ons rechtstreeks met je ziekenfonds geregeld.

Voorschotten

Bij uitgebreide behandelingen wordt er met een voorschot gewerkt. Dit voorschot kan tot 50% van de totaalprijs bedragen.