Bij ons kan je telefonisch een afspraak maken. Indien je een afspraak zou willen verplaatsen of annuleren hebben we ook graag dat je dat even telefonisch doet. Er kunnen geen berichten op ons antwoordapparaat achtergelaten worden. Je kan ons op maandag, dinsdag en woensdag bereiken van 9u tot 12u en van 14u tot 18u. Op vrijdag enkel van 9u tot 12u.

Gelieve ten laatste 48u op voorhand telefonisch te verwittigen indien je een afspraak niet kan nakomen. Bij laattijdig of niet verwittigen kan er een verzuimvergoeding aangerekend worden.

De tandartsen in deze praktijk zijn geconventioneerd. Dat wil zeggen dat wij de tarieven gebruiken die het ziekenfonds ons voorstelt. Er worden dus geen extra supplementen aangerekend.

De derdebetalersregeling wordt, voor zover mogelijk, voor iedereen toegepast.
De derdebetalersregeling houdt in dat je als patiënt enkel je remgeld dient te betalen. De rest wordt door ons rechtstreeks met je ziekenfonds geregeld.

Bij uitgebreide behandelingen wordt er met een voorschot gewerkt. Dit voorschot kan tot 50% van de totaalprijs bedragen.